Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3

Interpellation 2010/11:235 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 25 februari

Interpellation

2010/11:235 Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3

av Eva-Lena Jansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I dag befinner sig många långtidsarbetslösa i det som kort kallas fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Statistik visar att verksamheten har stora inlåsningseffekter och inte kan betecknas som en aktiv och ansvarsfull arbetsmarknadspolitik. Personer som befinner sig i fas 3 är förhindrade att utbilda sig under tiden de är inne i fas 3, en period som kan vara i två år.

Mina frågor till arbetsmarknadsminister Engström är följande:

Är arbetsmarknadsministern beredd att vidta åtgärder för att ta bort utbildningsförbudet i fas 3?

Avser arbetsmarknadsministern att vidta åtgärder för att säkerställa att långtidsarbetslösa inskrivna i fas 3 inte utnyttjas som gratis arbetskraft?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-25 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-11 Sista svarsdatum: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (12 anföranden)