Sjukförsäkringsreformen

Interpellation 2010/11:234 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 25 februari

Interpellation

2010/11:234 Sjukförsäkringsreformen

av Peter Persson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

I riksdagsdebatten den 17 februari angående barnfattigdomen anförde riksdagsledamot Anders W Jonsson, C, att ”sjukförsäkringsreformen snarast måste korrigeras så att inte människor hamnar mellan arbetsförmedling och försäkringskassa helt utan ersättning”.

När avser statsrådet att återkomma med åtgärder för att korrigera sjukförsäkringsreformen så att inte människor hamnar mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen helt utan ersättning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-25 Anmäld: 2011-02-28 Besvarad: 2011-03-11 Sista svarsdatum: 2011-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.