Elprisernas utveckling

Interpellation 2010/11:218 av Ohlsson, Carina (S)

av Ohlsson, Carina (S)

den 18 februari

Interpellation

2010/11:218 Elprisernas utveckling

av Carina Ohlsson (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

En ny undersökning från Nordea visar att elpriset är det som oroar människor mest när det gäller den egna ekonomin. Nästan 40 procent sätter detta högst på listan över vad som bekymrar dem och minns förra vinterns höga elräkningar.

Elpriserna slår nu nya rekord i Sverige. Vi ser kraftiga prisstegringar som ett resultat av halvtomma vattenmagasin, låga temperaturer och kärnkraftverk som går på halvfart.

Konsekvenserna för såväl elintensiv industri som för enskilda hushåll riskerar att bli lika allvarliga som förra året.

Energimarknadsinspektionen har haft regeringens uppdrag att se över hur elmarknaden fungerar och föreslå möjliga åtgärder för att öka insynen och transparensen. Myndigheten har inte föreslagit några tvingande regler, men vill se gemensamma branschetiska regler för de samägda kärnkraftverken, oberoende observatörer i kärnkraftsbolagens styrelser och en ökad insyn i elbörsen.

Förslagen har dock väckt kritik från bland annat Fastighetsägarna, som anser att den bristande konkurrensen på elmarknaden gör att elbolagen faktiskt tjänar pengar på driftstopp med sämre produktionsresultat som följd. I förlängningen blir det hyresgäster och andra elkunder som får betala.

Elpriset för konsumenterna är även beroende av hur nättarifferna sätts av de lokala elnätföretagen. Avgifterna ska granskas av Energimarknadsinspektionen för att förhindra att dessa företag tar ut för höga avgifter.

Hur avser statsrådet att elkonsumenternas intressen av låga och förutsägbara elkostnader ska tillgodoses på den svenska elmarknaden i dag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-02-18 Anmäld: 2011-02-28 Sista svarsdatum: 2011-03-11 Svar fördröjt anmält: 2011-03-11 Besvarad: 2011-04-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (15 anföranden)