Fusket inom taxibranschen

Interpellation 2010/11:139 av Pärssinen, Raimo (S)

av Pärssinen, Raimo (S)

den 22 december

Interpellation

2010/11:139 Fusket inom taxibranschen

av Raimo Pärssinen (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Taxinäringen i Sverige har länge påtalat vikten av obligatoriska tömningscentraler eller redovisningscentraler. Redovisningscentraler är ett måste för att kunna uppnå konkurrens på lika villkor i branschen. Det får inte vara möjligt att konkurrera genom att underlåta att betala skatter och avgifter.

Frågan om skattefusket inom taxibranschen är inte ny för finansministern utan den har debatterats vid flertalet tillfällen i riksdagen.

Eftersom Svenska Taxiförbundets eller Transportarbetareförbundets krav på obligatoriska redovisningscentraler har blivit nonchalerade under flertalet år av regeringen så blir min fråga till finansministern:

Varför tycker inte finansministern att kravet på obligatoriska redovisningscentraler bör genomföras eller avser finansministern att verka för ett genomförande?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2010-12-22 Inlämnad: 2010-12-22 Svar fördröjt anmält: 2011-01-18 Sista svarsdatum: 2011-01-31 Besvarad: 2011-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)