Riksdagens protokoll 2010/11:51 Tisdagen den 1 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:51

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:51

Tisdagen den 1 februari

Kl. 13:00 - 18:27

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 24, 25 och 26 januari. 

2 § Meddelande om val

Talmannen meddelade att val av justitieombudsman skulle äga rum
onsdagen den 2 februari


3 § Meddelande om frågestund

Talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 3 februari kl. 14.00
skulle följande statsråd närvara: 

Statsrådet Tobias Billström (M), statsrådet Nyamko Sabuni (FP), statsrådet Stefan Attefall (KD), statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) och statsrådet Erik Ullenhag (FP). 

4 § Meddelande om information från regeringen

Talmannen meddelade att
tisdagen den 8 februari kl. 13.00
skulle statsminister Fredrik Reinfeldt (M) lämna information

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.