Nya initiativ i arbetsmarknadspolitiken

Interpellation 2010/11:133 av Björck, Patrik (S)

av Björck, Patrik (S)

den 22 december

Interpellation

2010/11:133 Nya initiativ i arbetsmarknadspolitiken

av Patrik Björck (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Antalet långtidsarbetslösa växer. Fler och fler hamnar i återvändsgränden fas 3. Ungdomsarbetslösheten har parkerat bland de högsta i Europa. Allt fler av de arbetslösa står utan a-kassa. Kommunerna får ta över statens ansvar för de arbetslösas försörjning, och tvingas därmed till neddragningar i vården skolan och omsorgen. Riksbankens räntebana pekar uppåt med ökade kostnader för bland annat bostadslån. Det blir alltmer tydligt att regeringens arbetsmarknadspolitik inte håller måttet och att detta får konsekvenser för hela samhället.

Kommer arbetsmarknadsministern att ta några initiativ, med anledning av ovanstående exempel, för att åtgärda de brister som i dag blir så tydliga i arbetsmarknadspolitiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-22 Anmäld: 2010-12-22 Besvarad: 2011-01-21 Sista svarsdatum: 2011-01-31

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)