Avreglering och biljettsystem

Interpellation 2010/11:112 av Svedberg, Per (S)

av Svedberg, Per (S)

den 2 december

Interpellation

2010/11:112 Avreglering och biljettsystem

av Per Svedberg (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Nu stundar avregleringen av persontrafiken på våra järnvägsspår. Endast tre länder i världen har genomfört en fullskalig avreglering av järnvägen. Storbritannien var först ut under Margaret Thatchers tid som premiärminister. Därefter har Nya Zeeland och den ultraliberala regeringen i Estland försökt sig på det. I samtliga tre fall har det slutat på samma sätt: Praktfiasko och återreglering.

Jag är rädd att detta kommer att leda till försämrad samordning av järnvägssystemet. En konkurrenskraftig järnväg fordrar en effektiv samordning av trafik, biljettsystem och trafikinformation. Men hur köper man en hel resa med byten mellan olika aktörer om det inte finns en samordning med tider och biljetter?

Vi som lever med tågtrafiken dagligen kan intyga om de redan i dag omfattande informationsproblemen. En stor svaghet i regeringens förslag är att man inte lämnat några tillfredsställande svar på hur detta ska kunna tillgodoses i ett avreglerat system.

Med anledning till det ovan anförda vill jag fråga statsrådet vad hon avser att göra för att det ska skapas ett så konsumentvänligt biljettsystem som möjligt.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-02 Anmäld: 2010-12-03 Sista svarsdatum: 2010-12-16 Svar fördröjt anmält: 2010-12-17 Besvarad: 2010-12-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)