Utbyggnad av riksväg 40

Skriftlig fråga 2010/11:680 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 9 september

Fråga

2010/11:680 Utbyggnad av riksväg 40

av Hans Olsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Tack vare en successiv utbyggnad till mötesfri väg har vägstandarden på större delen av riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping förbättrats kraftigt.

Dock återstår sträckan mellan Dållebo och Hester, där vägen har en mycket låg standard och inte uppfyller moderna krav på vare sig trafiksäkerhet eller framkomlighet. Den låga standarden påverkar näringslivet och tillväxten negativt i Sjuhäradsområdet. Det har sedan flera år funnits långt framskridna planer på att bygga ut sträckan till motorvägsstandard.

Berörda kommuner har väntat länge på besked om när utbyggnaden kommer att påbörjas, men något besked har ännu inte getts.

Min fråga till statsrådet är när hon avser att ge besked om byggstart för riksväg 40 mellan Dållebo och Hester.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-09 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15 Anmäld: 2011-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-14)