Hans Olsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns södra
Titel
Ombudsman
Född år
1951
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2014-09-29

Skatteutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-04

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Plasthotet mot haven och människan

  Skriftlig fråga 2013/14:735 av Hans Olsson (S)

  Fråga 2013/14:735 Plasthotet mot haven och människan av Hans Olsson S till Miljöminister Lena Ek C Svenska Naturskyddsföreningen och svenska miljöforskare varnar för plastproblemet i haven. Det behövs en kartläggning av hur mycket plast som finns i haven och vilka storleksfraktioner de finns i. Globalt tillverkas närmare
  Inlämnad
  2014-07-24
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Interimistiskt återkallande av skatteupplagstillstånd

  Skriftlig fråga 2013/14:727 av Hans Olsson (S)

  Fråga 2013/14:727 Interimistiskt återkallande av skatteupplagstillstånd av Hans Olsson S till Finansminister Anders Borg M Den grova, organiserade brottsligheten är givetvis intresserad av brott som kan ge stora brottsvinster. Manipulationer av skatteupplag är därför attraktiva. Vad brottslingen då gör är att utnyttja
  Inlämnad
  2014-07-11
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Säkerhet för skatteskulder

  Skriftlig fråga 2013/14:725 av Hans Olsson (S)

  Fråga 2013/14:725 Säkerhet för skatteskulder av Hans Olsson S till Finansminister Anders Borg M Skatteintäkterna för alkohol- och tobaksskatterna uppgick år 2012 till tolv miljarder. Uteblivna skatter för alkohol och tobak lär enligt Skatteverket uppgå till minst en miljard, samtidigt som verket konstaterar att osäkerheten
  Inlämnad
  2014-07-11
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Skatteupplagsinnehavare

  Skriftlig fråga 2013/14:724 av Hans Olsson (S)

  Fråga 2013/14:724 Skatteupplagsinnehavare av Hans Olsson S till Finansminister Anders Borg M En upplagshavare är en fysisk eller juridisk person som har godkänts av Skatteverket för att i sin näringsverksamhet tillverka, bearbeta, lagra, ta emot och sända i väg punktskattepliktiga varor med uppskov för beskattningen.
  Inlämnad
  2014-07-11
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Förändring av kontrolluppgiftsskyldigheten

  Skriftlig fråga 2013/14:722 av Hans Olsson (S)

  Fråga 2013/14:722 Förändring av kontrolluppgiftsskyldigheten av Hans Olsson S till Finansminister Anders Borg M Sveriges arbetsgivare lämnar årligen cirka 17 miljoner kontrolluppgifter KU för inkomster av tjänst. Dessa ska vara inlämnade senast den 31 januari året efter kalenderåret till Skatteverket. Skatteverket har
  Inlämnad
  2014-07-11
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Läckande skeppsvrak

  Skriftlig fråga 2013/14:631 av Hans Olsson (S)

  Fråga 2013/14:631 Läckande skeppsvrak av Hans Olsson S till Miljöminister Lena Ek C Frågan om läckande och miljöstörande skeppsvrak runt Sveriges kuster löstes aldrig av den tidigare miljöministern. Den 14 augusti 2012 fick jag följande svar på en fråga i ärendet av nuvarande miljöministern. För att få kunskap om i vilken
  Inlämnad
  2014-05-19
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Ökade vapenbeslag

  Skriftlig fråga 2013/14:630 av Hans Olsson (S)

  Fråga 2013/14:630 Ökade vapenbeslag av Hans Olsson S till Finansminister Anders Borg M Beslagen av vapen eller snarare vapendelar har blivit fler, i år har det hittills gjorts 39  vapenbeslag, vilket kan jämföras med 14 samma period förra året. I slutet av april hade det gjorts 85 beslag av vapendelar, jämfört med 34
  Inlämnad
  2014-05-19
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • med anledning av skr. 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifterna 2014

  Motion 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifterna 2014 201314S20009 med anledning av regeringens skrivelse 2013 14 98 Redovisning av skatteutgifter 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som
  Inlämnad
  2014-04-29
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2013/14:SkU33
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Framtidens utbildning och PISA

  Skriftlig fråga 2013/14:549 av Hans Olsson (S)

  Fråga 2013/14:549 Framtidens utbildning och PISA av Hans Olsson S till Utbildningsminister Jan Björklund FP Sveriges dåliga resultat i problemlösning i den andra delen av PISA-undersökningen är ytterst allvarligt mot bakgrund av den utveckling som sker inom kunskap och utbildning. Små enkla datorer har sedan länge varit
  Inlämnad
  2014-04-03
  Besvarare
  Jan Björklund (FP)
 • Avdrag för förvaltningsutgifter

  Skriftlig fråga 2013/14:560 av Hans Olsson (S)

  Fråga 2013/14:560 Avdrag för förvaltningsutgifter av Hans Olsson S till Finansminister Anders Borg M I en kvällstidning gavs råd om så kallade smarta avdrag som kan göras via deklaration på nätet. Ett av dessa var avdraget för förvaltningsutgifter över 1 000 kronor. Avdraget kan göras för följande företeelser: aviseringsavgift
  Inlämnad
  2014-04-08
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

  Motion 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2013/14:Sk11 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el S20010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproducerad el. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2014-03-26
  Förslag
  4
 • med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

  Motion 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:178 Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer S20009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det skyndsamt bör utarbetas ett
  Inlämnad
  2014-03-26
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2013/14:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Skattesänkningarnas misslyckande

  Skattesänkningarnas misslyckande

  Interpellation 2013/14:241 av Olsson, Hans (S)

  den 22 januari Interpellation 2013/14:241 Skattesänkningarnas misslyckande av Hans Olsson S till finansminister Anders Borg M Ekonomistyrningsverkets pressmeddelande i december 2013 gav följande information: Underskottet i de offentliga finanserna växer nästa år till 87 miljarder kronor eller motsvarande 2,3 procent
  Inlämnad
  2014-01-22
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Schweiz bakdörr Liechtenstein

  Skriftlig fråga 2013/14:491 av Olsson, Hans (S)

  den 13 mars Fråga 2013/14:491 Schweiz bakdörr Liechtenstein av Hans Olsson S till finansminister Anders Borg M För närvarande pågår diskussioner om hur Schweiz folkomröstningsbeslut om hinder för den fria rörligheten ska mötas från EU:s sida. Givetvis måste andra för Schweiz förmånliga avtal med EU sägas upp. Medierna
  Inlämnad
  2014-03-13
  Besvarare
  Ewa Björling (M)
 • Stipendier för bristyrken

  Skriftlig fråga 2013/14:475 av Olsson, Hans (S)

  den 10 mars Fråga 2013/14:475 Stipendier för bristyrken av Hans Olsson S till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Utbildningsministern har utlovat en skattefri premie till vissa lärarstuderande i samband med deras examen. Uppenbarligen handlar det om att staten ska införa ett nytt stipendium som direktfinansieras
  Inlämnad
  2014-03-10
  Besvarare
  Maria Arnholm (FP)
 • Skattefri utbildningsgåva

  Skriftlig fråga 2013/14:474 av Olsson, Hans (S)

  den 10 mars Fråga 2013/14:474 Skattefri utbildningsgåva av Hans Olsson S till finansminister Anders Borg M Regeringens slarvande med skatter fortsätter. Utbildningsministern har nu utlovat en skattefri utbildningspremie på 25 00075 000 kronor från staten till vissa men inte alla som har genomgått en lärarutbildning.
  Inlämnad
  2014-03-10
  Besvarare
  Anders Borg (M)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Mervärdesskatt

  Mervärdesskatt

  Betänkande 2013/14:SkU18

  Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, avdragsrätt, ideell verksamhet och andra frågor om mervärdesskatt.

  Behandlade dokument
  37
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 55 minuter
  Justering
  2014-02-20
  Debatt
  2014-03-05
  Beslut
  2014-03-06
 • med anledning av prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm

  Motion 2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

  Motion till riksdagen 2013/14:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:76 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm S20007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regioner ska få betydande bestämmanderätt
  Inlämnad
  2014-02-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2013/14:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Skrotbilar

  Skriftlig fråga 2013/14:412 av Olsson, Hans (S)

  den 12 februari Fråga 2013/14:412 Skrotbilar av Hans Olsson S till miljöminister Lena Ek C Den ideella stiftelsen Håll Sverige Rent har påtalat att antalet avställda men inte skrotade bilar har ökat med 30 procent på tio år. Totalt är de nu långt fler än en miljon skrotbilar, och varannan svensk kommun har problem
  Inlämnad
  2014-02-12
  Besvarare
  Lena Ek (C)
 • Kopparstölder

  Skriftlig fråga 2013/14:385 av Olsson, Hans (S)

  den 3 februari Fråga 2013/14:385 Kopparstölder av Hans Olsson S till näringsminister Annie Lööf C Som svar på en skriftlig fråga om snabbinsatser mot kopparstölder meddelade statsrådet den 17 september i fjol följande: Regeringen har mot denna bakgrund den 29 augusti 2013 beslutat att ge en särskild utredare i
  Inlämnad
  2014-02-03
  Besvarare
  Beatrice Ask (M)

Filter