Upphandling av rekryteringskampanj inom försvaret

Skriftlig fråga 2010/11:640 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 20 juli

Fråga

2010/11:640 Upphandling av rekryteringskampanj inom försvaret

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Det nya personalförsörjningssystemet i Försvarsmakten genomfördes under forcerade former. Samtliga regelverk och avtal som påverkade det hela var vid beslutstillfället inte färdigutredda och klara. Nu visar det sig att den rekryteringskampanj som följde i upphandlingsskedet ”riggats” för att passa en särskild mediebyrå. Totalt handlar det om en affär med ca 300 miljoner kronor i omslutning. Nu aviseras eventuella rättsliga följder. Rekryteringskampanjen är en av flera komponenter som vilat på lös grund i samband med införandet av det nya personalförsörjningssystemet.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att inom myndigheten Försvarsmakten säkerställa professionalism och kvalitet i samband med upphandling som i exempelvis det nu aktuella fallet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-07-20 Besvarad: 2011-08-03 Svar anmält: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-03)