Bidrag till antidemokratiska organisationer

Skriftlig fråga 2010/11:639 av Petzäll, William (SD)

Petzäll, William (SD)

den 20 juli

Fråga

2010/11:639 Bidrag till antidemokratiska organisationer

av William Petzäll (SD)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

Den 13 juli avslöjade SvD att organisationen Sveriges Imamförbund med pengar från ungdomsstyrelsen bekostat en hemsida som bland annat förespråkar att homosexualitet ska straffas med döden, att muslimer inte får ingå nära relationer med icke-muslimer, att muslimer i val ska rösta på andra muslimer och att judarna styr världsekonomin. Innehållet måste rimligtvis beskrivas som antidemokratiskt och det är djupt problematiskt att spridandet av detta budskap har skett med skattemedel.

I våras avslöjade samma tidning att en annan muslimsk organisation som fått bidrag från Ungdomsstyrelsen hade bjudit in hatpredikande islamister till en konferens.

Ungdomsstyrelsen har påpekat att de har möjligheten att i efterhand kräva tillbaka pengar som används på ett annat sätt än vad som varit utgångspunkten för bidragen. Så har också skett i fallet med avslöjandet från SvD i våras. Frågan är om detta är tillräckligt och om inte regeringen noggrannare borde granska hur detta vid upprepade tillfällen kunnat ske och varför medierna och inte Ungdomsstyrelsen själva initierat granskningen. Ett annat problem tycks vara att Ungdomsstyrelsen säger sig inte kunna ta hänsyn till organisationen i sig utan att man enbart tittar på det aktuella projektet.

Min fråga till statsrådet är om hon är beredd att vidta några åtgärder för att utröna hur det inträffade kunnat ske och hur man kan undvika att det sker igen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-07-20 Besvarad: 2011-07-28 Svar anmält: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-07-28)