Ship to Gaza

Skriftlig fråga 2010/11:634 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 11 juli

Fråga

2010/11:634 Ship to Gaza

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

De grekiska myndigheterna har beslutat att förhindra ”Frihetsflottiljen” Ship to Gaza att avsegla från grekisk hamn. Med på flera av båtarna finns svenska medborgare. Ship to Gaza är en manifestation som visar på dels det orimliga i Israels blockad och isolering av Gaza, dels är helt fredlig till sin karaktär.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att till de grekiska myndigheterna tydliggöra det orimliga i deras beslut och värna svenska medborgares rätt att färdas fritt på haven och delta i fredliga manifestationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-07-11 Besvarad: 2011-08-15 Svar anmält: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-15)