Säkerhetspolitiska läget kring Gotland

Skriftlig fråga 2010/11:631 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 7 juli

Fråga

2010/11:631 Säkerhetspolitiska läget kring Gotland

av Peter Hultqvist (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Folkpartiledaren och vice statsministern Jan Björklund har i en intervju i Expressen varnat för ett ryskt angrepp mot Gotland. Han har också föreslagit att en militärbrigad omfattande 5 000 man ska förläggas till ön. Detta är självfallet uppseendeväckande eftersom det är ett uttalande av landets vice statsminister. Det öppnar naturligtvis i nästa led för behovet av ett klarläggande av vilken säkerhetspolitisk analys uttalandet bottnar i och om detta i sin tur också är regeringens uppfattning om läget.

Min fråga till statsministern är:

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att klargöra regeringens ståndpunkt när det gäller det säkerhetspolitiska läget kring Gotland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-07-07 Besvarad: 2011-07-21 Svar anmält: 2011-08-25 Anmäld: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-07-21)