Erkännande av Palestina

Skriftlig fråga 2010/11:614 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 21 juni

Fråga

2010/11:614 Erkännande av Palestina

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Det palestinska ledarskapet driver nu frågan om ett FN-beslut om erkännande av Palestina som stat. Ett sådant erkännande skulle grunda sig på tidigare FN-resolutioner och bygga på 1967 års gränser. Initiativet i FN är beräknat till september i år.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att Sverige ska stödja en FN- resolution om erkännande av staten Palestina?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-06-21 Anmäld: 2011-06-21 Svar anmält: 2011-06-30 Besvarad: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-30)