Flygvapensamarbete i norr

Skriftlig fråga 2010/11:613 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 21 juni

Fråga

2010/11:613 Flygvapensamarbete i norr

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Flygflottiljerna i Bodö i Norge, Rovaniemi i Finland och Kallax F 21 i Luleå driver omfattande gemensam verksamhet, så kallad cross border training, CBT. Under 2011 är 63 gemensamma övningar inplanerade, varav 11 är trilaterala. Det är en både omfattande och i sitt slag unik verksamhet.

I samband med detta har behovet av att använda varandras baser som alternativa landningsplatser aktualiserats. Att möjliggöra detta vid exempelvis dåligt väder skulle för svensk del vara rationellt och kostnadseffektivt. Dessutom skulle det fördjupa samarbetet mellan baserna med ytterligare en konstruktiv och välmotiverad dimension.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att möjliggöra att de tre flygbaserna i norra Finland, Sverige och Norge skulle kunna utveckla ett system med alternativa landningsplatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-21 Anmäld: 2011-06-21 Besvarad: 2011-06-29 Svar anmält: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-29)