Kontanthantering och HUS-avdraget

Skriftlig fråga 2010/11:535 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 19 maj

Fråga

2010/11:535 Kontanthantering och HUS-avdraget

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt uppgift betalar Skatteverket ut ersättningar för HUS-avdrag även kontant via utbetalningsblankett.

Som alla vet dras ekonomisk brottslighet till verksamheter med kontanthantering. Den rörelse bort från kontanthantering som samhället, bankerna och företagen arbetar för har till syfte att minska den svarta ekonomin och begränsa manöverutrymmet för ekonomisk brottslighet.

Att enbart utbetala pengarna till ett konto skulle göra det möjligt att spåra vart pengarna tagit vägen. Denna möjlighet är mer begränsad vid kontanta utbetalningar.

Som alla vet behövs i fråga om HUS-avdragets utbetalning från Skatteverket inte heller något kvitto eller annan påskrift från den som har eller påstås ha fått arbete utfört för sig.

Vilka initiativ avser finansministern att ta för att minska risken för felaktiga utbetalningar som främjar den svarta ekonomin och ekonomisk brottslighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-19 Anmäld: 2011-05-19 Besvarad: 2011-05-25 Svar anmält: 2011-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-05-25)