Rättegång i Diyarbakir

Skriftlig fråga 2010/11:31 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 29 oktober

Fråga

2010/11:31 Rättegång i Diyarbakır

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Just nu genomförs en massrättegång i Diyarbakır i Turkiet mot en lång rad folkvalda borgmästare och funktionärer, totalt 150 personer, med förankring i BDP – freds- och demokratipartiet. Ett av de brott som borgmästare åtalats för är att kommunal information har tryckts upp på kurdiska. Dessutom har domstolen avslagit begäran att genomföra rättegången på minoritetsspråket kurdiska. Vare sig själva rättegångens karaktär eller åtal om information på kurdiska kan anses stämma överens med internationell lag och praxis. Den står i strid med principerna om mänskliga rättigheter som yttrande‑, organisations- och åsiktsfriheten. Rättegången började den 18 oktober och pågår till och med den 5 november 2010.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser den svenska regeringen och utrikesministern att vidta för att dels i förhållande till den turkiska regeringen markera vikten av att respektera organisations‑, yttrande- och åsiktsfriheten, dels inom ramen för EU agera mot det som nu sker i Diyarbakır?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-29 Anmäld: 2010-11-02 Besvarad: 2010-11-04 Svar anmält: 2010-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-04)