Höghastighetsbanor och Götalandsbanan

Skriftlig fråga 2010/11:30 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 29 oktober

Fråga

2010/11:30 Höghastighetsbanor och Götalandsbanan

av Hans Olsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Satsningar på höghastighetsbanor för snabbtåg ger stora miljövinster då människor snabbt kan ta sig mellan våra större städer utan att behöva flyga eller åka bil. Nya höghastighetsbanor bidrar även till att frigöra kapacitet på de gamla stambanorna vilket ökar framkomligheten för godstågen. Då restiderna kortas bidrar nya snabbtågslinjer dessutom till en större ekonomisk tillväxt då arbetsmarknadsregionerna förstoras.

Om vi blickar ut i Europa och övriga världen kan vi se att många länder redan byggt, eller är på väg att bygga, ett järnvägsnät för snabbtåg. Sverige riskerar alltså att tappa konkurrensfördelar och halka efter övriga Europa. Att påbörja bygget av den så kallade Götalandsbanan, en höghastighetsbana mellan Göteborg och Stockholm via Borås och Linköping, är därför angeläget.

Vi socialdemokrater har tidigare lagt fram ett fullt finansierat förslag som skulle innebära byggstart för två etapper av Götalandsbanan, nämligen sträckorna Stockholm–Linköping och Göteborg–Borås. När vi presenterade vårt förslag undrade den dåvarande infrastrukturministern föraktfullt vad göteborgare har i Borås att göra. Nu har vi dock fått en ny infrastrukturminister som förhoppningsvis är mer insatt i höghastighetstågens fördelar, och som vet att höghastighetsbanor av kostnadsskäl måste byggas etappvis. Min fråga till infrastrukturministern är därför:

Kommer statsrådet att ta något initiativ till att bygga höghastighetsbanor som Götalandsbanan och i så fall att prioritera delsträckan Göteborg–Borås?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-29 Anmäld: 2010-11-02 Besvarad: 2010-11-03 Svar anmält: 2010-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-03)