Bonus i statens företag

Skriftlig fråga 2010/11:27 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 28 oktober

Fråga

2010/11:27 Bonus i statens företag

av Peter Hultqvist (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

I april 2009 fattade regeringen ett beslut som förbjöd så kallade bonusar i statens företag om inte ”särskilda skäl” föreligger. Trots detta betalas bonusar fortfarande ut i statens företag. I exempelvis Vattenfall betalades det i mars 2010 ut 16,1 miljoner kronor i rörliga ersättningar riktade till åtta personer i ledningsgruppen. Mest fick finansdirektören för Vattenfall Europe AG, Hans Jurgen Meyer, som fick en rörlig ersättning omfattande 3,86 miljoner kronor.

Min fråga till näringsministern är:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta med anledning av att både hel- och delägda statliga bolag, trots regeringens bonusförbud, fortfarande har avtal om rörlig ersättning (bonusar) till ledande befattningshavare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-28 Anmäld: 2010-11-02 Besvarad: 2010-11-03 Svar anmält: 2010-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-03)