Trafikverket i Borlänge

Skriftlig fråga 2010/11:230 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 19 januari

Fråga

2010/11:230 Trafikverket i Borlänge

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

I ett svar på en tidigare fråga angående personalneddragningar och kompetensförsörjningen inom Trafikverket har infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd hänvisat till pågående arbete med en handlingsplan inom myndigheten. Denna handlingsplan ska, enligt svaret, vara redovisad till Regeringskansliet senast den 31 december 2010.

Det som för allmänheten hittills redovisats är planer på en neddragning av personalstyrkan inom Trafikverket med 1 100 personer. Ett ännu ospecificerat antal av dem finns i Borlänge. Tidigare farhågor om neddragningar av arbetstillfällen i Borlänge tar åter fart. Risker för utflyttning av delar av verksamheter från kommunen påtalas, avlövning av kompetens och en försvagad kraft i utlokaliseringen befaras. Med hänvisning till att handlingsplanen nu borde vara redovisad så bör ministern kunna presentera en relevant uppfattning i ärendet.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att garantera kompetensförsörjningen och den långsiktiga kraften i utlokaliseringen av Trafikverket till Borlänge?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-19 Anmäld: 2011-01-20 Besvarad: 2011-01-26 Svar anmält: 2011-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-26)