Partistöd

Skriftlig fråga 2010/11:229 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 19 januari

Fråga

2010/11:229 Partistöd

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Kommunalt och landstingskommunalt partistöd betalas ut i syfte att stödja lokalt och regionalt demokratiarbete. Syftet är inte att finansiera politiska partiers riksorganisationer eller nationella valkampanjer. Trots detta för Sverigedemokraterna i stor omfattning kommunalt och landstingskommunalt partistöd till sin centrala valkassa. Det har redovisats så i samband med bland annat 2010 års valrörelse.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att Sverigedemokraterna i strid mot syftet med det kommunala och landstingskommunala partistödet fört medel från dessa till sin nationella partiorganisation och dess valaktiviteter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-19 Anmäld: 2011-01-20 Besvarad: 2011-01-25 Svar anmält: 2011-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-25)