Sälen-Trysil Airport

Skriftlig fråga 2010/11:214 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 11 januari

Fråga

2010/11:214 Sälen–Trysil Airport

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Kommunerna Malung–Sälen och Älvdalen på den svenska sidan och Trysil och Engerdal på den norska driver ett så kallat destinationsutvecklingsprojekt. De konkreta planerna handlar om 2 000 nya arbetstillfällen, 30 000 nya bäddar, utbyggda handelsområden och skapandet av Sälen–Trysil Airport. Flygplatsen ska ha som huvudsyfte att öppna området för turistcharter från olika delar av Europa. Näringslivet i regionen står bakom satsningen och är berett att ta ansvar för driften av flygplatsen. En flygplats har avgörande betydelse för att turismen i Sälen–Trysil ska kunna ta nästa steg i utvecklingen. Regeringsföreträdare är informerade om planerna.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stödja utvecklingen av turismen i Sälen–Trysil-området samt konkret stödja planerna på skapandet av Sälen–Trysil Airport?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-11 Anmäld: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-19 Svar anmält: 2011-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-19)