Försäljning och privatisering av biblioteken

Skriftlig fråga 2010/11:206 av Zedell, Christina (S)

Zedell, Christina (S)

den 22 december

Fråga

2010/11:206 Försäljning och privatisering av biblioteken

av Christina Zedell (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Nästa höst kan Nacka kommuns sex folkbibliotek drivas i privat regi utan att medborgarna får vare sig insyn eller möjligheter att påverka utbud eller innehåll. Det innebär att det är första gången som en svensk kommun kommer att sälja ut alla sina bibliotek. Privatiseringen av offentlig service drivs allt snabbare fram av ideologiska skäl. Vinstintresset sätts i centrum före kvalitet och insyn.

Biblioteken är en central del av demokratins fundament och en av de viktigaste arenorna för att medborgarna ska få tillgång till den stora kulturskatten av litteratur. De har också en avgörande betydelse för skolan och folkbildningsarbetet samt för utvecklingen av barns läsförståelse. Protesterna från medborgare och Kultursverige är starka. Det finns en uppenbar risk att kvalitet och bredden på litteraturen får mindre utrymme när en kommun måste spara på anslagen. En annan fråga är hur man ska reglera att inte inköpen styrs av ekonomiska intressen och sponsring från exempelvis Bonnier. Det finns en påtaglig risk att kulturen blir smalare vid privatiseringar.

Vi ser med oro på utvecklingen. Det är viktigt att kommunerna garanterar medborgarna tillgång till bibliotek i närområdet och full insyn och kontroll över hur de sköts.

Min fråga till kultur- och idrottsministen är om hon avser att ta några initiativ till nationella mål för biblioteken som garanterar att biblioteken, även vid en privatisering, håller tydliga kvalitetskrav och har ett brett utbud av litteratur samt garanterar medborgarnas insyn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-22 Anmäld: 2010-12-22 Besvarad: 2010-12-30 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-30)