Läxhjälp på nätet i Nynäshamn

Skriftlig fråga 2010/11:203 av Moberg, Carina (S)

Moberg, Carina (S)

den 21 december

Fråga

2010/11:203 Läxhjälp på nätet i Nynäshamn

av Carina Moberg (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den senaste PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) är dyster läsning. Svenska 15-åringars läsförståelse och mattekunskaper har försämrats. Vi har dalat kunskapsmässigt på alla nivåer – även de bäst presterande eleverna har tappat i konkurrenskraft gentemot andra länder. Det Sverige som tidigare har varit ett föredöme för likvärdig utbildning har utvecklats mot ökad segregation och större skillnader mellan skolor.

Varningssignalerna från PISA-rapporten borde få ansvarig skolminister att idka lite välbehövlig självkritik. Det finns ingen snabb och enkel lösning för att bryta den negativa trenden. Ökade kvalitetskrav med stöd av ökade resurser till skolan behövs. Detta kräver en prestigelös och tålmodig omprövning av regeringens skolpolitik. En bra början kan vara att se och ta till vara goda exempel från driftiga kommuner. Socialdemokratiskt styrda Nynäshamns kommun har varit pådrivande med att erbjuda läxhjälp på nätet. Kommunen har rekryterat ett antal volontärer som vill vara läxstödjare på nätet. De kommer att lägga upp sina mejladresser och tider på Facebookgrupper. Dialogen och kommunikationen kommer att ske via chatt och MSN. Det här är ett av många goda exempel som förtjänar att spridas.

Min fråga till utbildningsministern är:

Avser utbildningsministern att ta initiativ till att det skapas metoder och modeller som bättre än i dag uppmuntrar och sprider goda skolexempel som läxhjälpsmodellen i Nynäshamn?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-21 Anmäld: 2010-12-21 Besvarad: 2011-01-12 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-12)