Situationen för tågtrafiken

Skriftlig fråga 2010/11:182 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 16 december

Fråga

2010/11:182 Situationen för tågtrafiken

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Under vintern 2010 har en lång rad tågförseningar inträffat på sträckan Mora–Stockholm. Det medför självfallet irritation hos passagerarna och skadar tilltron till tågets möjligheter att hålla tiderna. Situationen är likartad runt om i landet. Enligt Trafikverket riskerar minskade anslag nästa år att leda till sämre punktlighet och större svårigheter i samband med exempelvis snöoväder. Erfarenheterna av dagens situation borde leda till snabba åtgärder.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av de problem som de svåra vinterförhållandena skapat när det gäller framkomlighet för trafiken på järnväg och att hålla tidtabellen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-16 Anmäld: 2010-12-16 Besvarad: 2010-12-22 Svar anmält: 2010-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)