Trafikverket i Borlänge

Skriftlig fråga 2010/11:157 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 9 december

Fråga

2010/11:157 Trafikverket i Borlänge

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Som en effekt av sammanslagningen av Banverket och Vägverket till Trafikverket kommer nu besked om omfattande personalneddragningar. Totalt handlar det om 1 100 årsarbeten. Ett ännu ospecificerat antal av dem finns i Borlänge.

Redan när utredningsarbetet om sammanslagning av verken påbörjades varnades det för negativa konsekvenser när det gäller arbetstillfällen i Borlänge, utflyttning av verksamhet från kommunen, en successiv avlövning av kompetens och en märkbar försvagning av kraften i de utlokaliseringar som en gång gjordes. Dagens utveckling och besked aktualiserar återigen dessa farhågor.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att garantera kompetensförsörjningen och den långsiktiga kraften i utlokaliseringen av Trafikverket till Borlänge?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-09 Anmäld: 2010-12-09 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)