Palestinska generaldelegationen

Skriftlig fråga 2010/11:156 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 9 december

Fråga

2010/11:156  Palestinska generaldelegationen

av Peter Hultqvist (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Palestina representeras i Sverige av The Palestinian General Delegation.  Det är en representation som saknar full diplomatisk status. En uppgradering av den palestinska representationen skulle vara ett sätt att ge ett aktivt stöd till det palestinska statsbygget. Ett sådant agerande är en signal till såväl Israel som omvärlden att Sverige aktivt vill bidra till att det palestinska statsbygget flyttar fram sina positioner. Det är ett sätt att bidra till att markera behovet av en snar lösning på konflikten där palestiniernas rätt till en egen stat såsom den förankrats i FN:s olika resolutioner är utgångspunkten.

Min fråga till utrikesministern är:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att stärka den palestinska generaldelegationens diplomatiska ställning och status?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-09 Anmäld: 2010-12-09 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)