Bostadsbyggandet och bostadsbehoven

Skriftlig fråga 2010/11:152 av Moberg, Carina (S)

Moberg, Carina (S)

den 7 december

Fråga

2010/11:152 Bostadsbyggandet och bostadsbehoven

av Carina Moberg (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Jag frågade den 24 november bostadsminister Stefan Attefall vilka initiativ han vill ta för att öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.

Svaret jag fick var att de nya regler som gäller från den 1 januari 2011 ger långsiktiga stabila spelregler för marknaden, vilket i sin tur ska skapa bättre förutsättningar för nyproduktion.

Det här svaret gör mig bara mer orolig. Stefan Attefall tänker uppenbarligen fortsätta på det passiva spåret från förra mandatperioden då ansvaret att öka bostadsbyggandet överläts till marknaden. Det förskräckande resultatet av den politiken är att byggandet i dag endast täcker en tredjedel av det verkliga nybyggnadsbehovet i Stockholms län.

Med anledning av ovanstående är min fråga till statsrådet:

På vilket sätt, enligt statsrådets avsikter, ska de nya reglerna på hyresbostadsmarknaden leda till ett bostadsbyggande som täcker de eftersatta bostadsbehoven?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-07 Anmäld: 2010-12-07 Besvarad: 2010-12-14 Svar anmält: 2010-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-14)