Schweiz kantoner och uppförandekoden för företagsbeskattningen

Skriftlig fråga 2010/11:148 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 7 december

Fråga

2010/11:148 Schweiz kantoner och uppförandekoden för företagsbeskattningen

av Hans Olsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt EU:s uppförandekod för företagsbeskattning åtar sig medlemsstater att inte införa nya skadliga skatteåtgärder, så kallad frysning (standstill), samt att se över nuvarande bestämmelser och gällande praxis och utifrån detta avveckla de skatteåtgärder som gruppen anser skadliga, så kallad avveckling (rollback).

Det är därför problematiskt att Schweiz, som via olika avtal åtnjuter en rad fördelar, inte minst av ekonomisk art, i sin relation till EU:s medlemsstater bryter mot uppförandekoden på kantonnivå. Enligt uppgift i en kvällstidning ska BP-direktören Carl-Henrik Svanberg nu flytta till den schweiziska kantonen Luzern. En följd av detta skulle vara att han kan få goda skattevillkor bland annat för de ca 212 miljoner han har överfört från Sverige till sitt bolag i Luxemburg. Luzern är känt för sina låga skatter och avser att sänka sin bolagsskatt till tio procent senast 2012.

Vilka åtgärder avser finansministern att initiera inom EU för att förmå Schweiz och dess kantoner att ansluta sig till och följa EU:s uppförandekod för företagsbeskattning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-07 Anmäld: 2010-12-07 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)