Trafikeringsrätter för Krösatågen

Skriftlig fråga 2010/11:125 av Oskarsson, Irene (KD)

Oskarsson, Irene (KD)

den 29 november

Fråga

2010/11:125 Trafikeringsrätter för Krösatågen

av Irene Oskarsson (KD)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Länstrafikhuvudmännen som inför den 12 december 2010 upphandlat tågtrafiken inom Småland och till Halmstad och som går under namnet Krösatågen 2010 är följande: Jönköpings Länstrafik AB, Hallandstrafiken AB, Länstrafiken Kronoberg och Kalmar läns Trafik AB.

Under den senaste avtalsperioden var Rikstrafiken en samarbetspart, och trafikeringsrätt som behövs för att kunna bedriva trafik på sträckorna har gått genom Rikstrafiken.

Från och med den 12 december kommer Krösatågen att bedriva sin persontrafik utan Rikstrafikens medverkan och behöver därför egna trafikeringsavtal med Trafikverket.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att det ska säkras att länstrafikhuvudmännen under namnet Krösatågen 2010 snabbt beviljas gemensam rätt att bedriva järnvägstrafik på sträckorna Nässjö–Hultsfred, Nässjö–Värnamo–Halmstad, Jönköping–Värnamo–Växjö och Nässjö–Alvesta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-29 Anmäld: 2010-11-29 Besvarad: 2010-12-08 Svar anmält: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)