Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 2018

Beslut

Polisen ska kunna göra fler inspektioner på arbetsplatser (SfU26)

Polismyndigheten får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Arbetsplatsinspektionerna ska begränsas till branscher där Polismyndigheten har bedömt att det finns en särskild risk för sådana anställningar. Avgiften som en arbetsgivare kan bli skyldig att betala om denne har en anställd som inte har rätt att vistas eller arbeta i Sverige ska också höjas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag och samtidigt nej till de två motioner som har lagts med anledning av förslaget. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-22
Trycklov: 2018-05-28
Reservationer 3
bet 2017/18:SfU26

Polisen ska kunna göra fler inspektioner på arbetsplatser (SfU26)

Regeringen föreslår att Polismyndigheten får större möjlighet att göra inspektioner på arbetsplatser för att kontrollera att arbetsgivare inte har anställda som saknar rätt att vistas eller arbeta i Sverige. Arbetsplatsinspektionerna ska begränsas till branscher där Polismyndigheten har bedömt att det finns en särskild risk för sådana anställningar. Avgiften som en arbetsgivare kan bli skyldig att betala om denne har en anställd som inte har rätt att vistas eller arbeta i Sverige ska också höjas.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men nej till de två motioner som har lagts med anledning av förslaget. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-30
Debatt i kammaren: 2018-05-31
4

Beslut

Beslut: 2018-05-31
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 31 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:176 och avslår motionerna

2017/18:4047 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 1 och

2017/18:4062 av Paula Bieler m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 71 0 0 12
SD 0 30 0 12
MP 20 0 0 5
C 18 0 0 4
V 0 0 16 5
L 14 0 0 5
KD 14 0 0 2
- 0 5 0 3
Totalt 235 35 16 63


2. Åtgärder mot arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4047 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 3.

Reservation 3 (V)