Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 december 2012

Beslut

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2013 ska vara 38,2 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI. Utgiftsområdet Internationellt bistånd får drygt 31 miljarder kronor under 2013. Mest pengar går till biståndsverksamhet (28,8 miljarder) och reformsamarbete i Östeuropa (1,3 miljarder).

Utrikesutskottet har förberett riksdagens beslut. Det finns en samsyn i utskottet om att utvärderingen av svenskt bistånd behöver reformeras. Regeringen förbereder en omstrukturering av myndigheten Sadev, och utskottet vill att regeringen samråder med riksdagen. Regeringen bör sträva efter en bred politisk enighet kring den framtida verksamhetsutformningen. Budgetpropositionen innehåller ett anslag för avveckling av Sadev. Riksdagen beslutade att ersätta detta anslag med ett nytt anslag för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Riksdagen gjorde sitt ställningstagande med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Bakom beslutet om att utvärderingen ska reformeras står Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Riksdagen anser i likhet med regeringen att de tre tematiska prioriteringarna för utvecklingssamarbetet ger grundläggande förutsättningar för att stimulera utvecklingens drivkrafter. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat respektive främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till prop. 2012/13:1 utg.omr. 7 punkterna 1-8, 10 och 11. Delvis bifall till prop. 2012/13:1 utg.omr. 7 punkt 9 och motionerna 2012/13:U281 yrkande 1, 2012/13:U286 i denna del, 2012/13:U288 yrkande 14, 2012/13:U318 yrkande 2 och 2012/13:U341 yrkande 7. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2012-10-25, 2012-11-06, 2012-11-13, 2012-11-22

Pengar till internationellt bistånd (UU2)

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om att biståndsramen för 2013 ska vara 38,2 miljarder kronor. Det motsvarar 1 procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI. Utgiftsområdet Internationellt bistånd får drygt 31 miljarder kronor under 2013. Mest pengar går till biståndsverksamhet (28,8 miljarder) och reformsamarbete i Östeuropa (1,3 miljarder).

Det finns en samsyn i utrikesutskottet om att utvärderingen av svenskt bistånd behöver reformeras. Regeringen förbereder en omstrukturering av myndigheten Sadev, och utskottet vill att regeringen samråder med riksdagen. Regeringen bör sträva efter en bred politisk enighet kring den framtida verksamhetsutformningen. Budgetpropositionen innehåller ett anslag för avveckling av Sadev. Utskottet föreslår att detta anslag ersätts av ett nytt anslag för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Utskottet gör sitt ställningstagande med anledning av motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Bakom förslaget om att utvärderingen ska reformeras står Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Utskottet anser i likhet med regeringen att de tre tematiska prioriteringarna för utvecklingssamarbetet ger grundläggande förutsättningar för att stimulera utvecklingens drivkrafter. Prioriteringarna är demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat respektive främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.