Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 mars 2017

Beslut

Riksdagen vill se generell tillståndsplikt inom socialtjänsten (SoU11)

Landsting och regioner ska framöver erbjuda hälsoundersökning för barn och unga personer mellan 18-20 år. Det gäller de barn och ungdomar som vårdas utanför det egna hemmet. Dessutom ska kommuner och landsting ingå överenskommelser om samarbete när det gäller barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En annan del av regeringens förslag handlar om tillståndsplikten inom socialtjänsten. Den som driver privat verksamhet inom socialtjänsten måste framöver skaffa tillstånd för att få driva en sådan verksamhet. Det gäller den verksamhet som har avtal med en kommun om att driva till exempel HVB, stödboende eller boende för funktionshindrade. Redan i dag har många privata verksamheter tillståndsplikt. Men de verksamheter som genom avtal med en kommun driver socialtjänst har tidigare haft undantag från tillståndsplikten. Regeringen föreslår alltså att detta undantag tas bort. Riksdagen sa ja till även denna del av regeringens förslag.

Riksdagen anser vidare att det borde ställas samma krav på verksamheter som drivs av kommunerna själva. Riksdagen vill därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att den tillståndsplikt som gäller privat verksamhet, även ska gälla offentliga verksamheter. Riksdagen riktade ett tillkännagivande med den uppmaningen till regeringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för en enskild för att yrkesmässigt bedriva verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-26
Justering: 2017-02-16
Trycklov: 2017-02-20
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:SoU11

Socialutskottet vill se generell tillståndsplikt inom socialtjänsten (SoU11)

Landsting och regioner ska framöver erbjuda hälsoundersökning för barn och unga personer mellan 18-20 år. Det gäller de barn och ungdomar som vårdas utanför det egna hemmet. Dessutom ska kommuner och landsting ingå överenskommelser om samarbete när det gäller barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

En annan del av regeringens förslag handlar om tillståndsplikten inom socialtjänsten. Den som driver privat verksamhet inom socialtjänsten måste framöver skaffa tillstånd för att få driva en sådan verksamhet. Det gäller den verksamhet som har avtal med en kommun om att driva till exempel HVB, stödboende eller boende för funktionshindrade. Redan i dag har många privata verksamheter tillståndsplikt. Men de verksamheter som genom avtal med en kommun driver socialtjänst har tidigare haft undantag från tillståndsplikten. Regeringen föreslår alltså att detta undantag tas bort. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till även denna del av regeringens förslag.

Socialutskottet anser vidare att det borde ställas samma krav på verksamheter som drivs av kommunerna själva. Utskottet vill därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att den tillståndsplikt som gäller privat verksamhet, även ska gälla offentliga verksamheter. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med den uppmaningen till regeringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-22
Debatt i kammaren: 2017-02-23
4

Beslut

Beslut: 2017-03-01
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet,
2. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
3. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:59 punkterna 1-3 och avslår motion

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 19.

2. Generell tillståndsplikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för enskilda för att yrkesmässigt bedriva verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 12,

2016/17:3573 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 1 och

2016/17:3597 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 1 104 0 8
M 75 0 0 9
SD 39 0 0 8
MP 0 23 0 2
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 168 144 0 37


3. Tillståndsplikt för verksamhet som gäller placering av vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3573 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 75 0 0 9
SD 0 40 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 17 0 0 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 1 0 1
Totalt 272 41 0 36


4. Tillståndsplikt för familjehem m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3221 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 13 och 20.

Reservation 3 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 1 0 8
M 0 75 0 9
SD 39 1 0 7
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 16 0 0 5
L 16 1 0 2
KD 15 0 0 1
- 1 0 0 1
Totalt 234 78 0 37