Sveriges samarbete inom Euroatlantiskapartnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred(PFF)

Utrikesutskottets betänkande 2003/04:UU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2004

Beslut

Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för fred (UU17)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om verksamheten inom Euroatlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för fred. Regeringen presenterar sin bedömning av partnerskapets betydelse och hur Sveriges intressen i det framtida partnerskapet bäst kan bli tillgodosedda. Riksdagen avslår de motioner som lämnats in i ärendet. Motionerna handlar bland annat om svenskt Natomedlemskap och Sveriges alliansfrihet. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra någonting mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 skr
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-04-27
Justering: 2004-04-29
Betänkande publicerat: 2004-05-11
Trycklov: 2004-05-06
Reservationer 2
Betänkande 2003/04:UU17

Alla beredningar i utskottet

2004-04-27, 2004-04-20

Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för fred (UU17)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om verksamheten inom Euroatlantiska partnerskapsrådet och Partnerskap för fred. Regeringen presenterar sin bedömning av partnerskapets betydelse och hur Sveriges intressen i det framtida partnerskapet bäst kan bli tillgodosedda. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen ska avslå de motioner som lämnats in i ärendet. Motionerna handlar bland annat om svenskt Natomedlemskap och Sveriges alliansfrihet. Utskottet föreslår att riksdagen ska avsluta ärendet utan att göra någonting mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-05-12
4

Beslut

Beslut: 2004-05-13
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 11, 2002/03:U234 yrkandena 2, 3 och 7, 2002/03:U237 yrkande 1, 2002/03:U249 yrkande 8, 2002/03:U280 yrkandena 16 och 20, 2002/03:U323 yrkandena 18 och 22, 2002/03:Fö240 yrkande 1, 2003/04:K419 yrkande 9, 2003/04:U20 yrkandena 1-12, 2003/04:U21, 2003/04:U208 yrkande 7, 2003/04:U268, 2003/04:U329 yrkande 1 och 2003/04:Fö243 yrkande 1.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04807
c17005
fp00426
kd29004
v23025
mp15002
-0000
Totalt211484446

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Regeringens skrivelse 2003/04:84 Sveriges samarbete inom Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Partnerskap för fred (PFF)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:84 till handlingarna.