Större komplementbostadshus

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 januari 2020

Beslut

Komplementbostadshus får vara 30 kvadratmeter (CU6)

Ett komplement-bostadshus är ett hus
som hör ihop med ett annat hus.
Det kan till exempel höra ihop med en villa.

Ett komplement-bostadshus är ett hus man kan bo i.
En del attefallshus är komplement-bostadshus.

Idag får sådana hus vara 25 kvadratmeter.
Men nu har riksdagen bestämt
att husen ska få vara 30 kvadrat.
De nya reglerna gäller från 1 mars i år.

Den maximala storleken på komplementbostadshus som får byggas utan bygglov ska bli 30 kvadratmeter. Idag får de maximalt vara 25 kvadratmeter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ett komplementbostadshus är en självständig bostad som hör till ett en- eller tvåbostadshus, det kan till exempel vara ett så kallat attefallshus. Förändringen innebär att boarean blir cirka 27 kvadratmeter, att det blir lättare att få plats med de grundläggande funktioner som behövs i en bostad och att husen blir lättare att utforma utifrån olika behov och smaker.

De nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-03
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2019-12-13
Reservationer 2
Betänkande 2019/20:CU6

Alla beredningar i utskottet

2019-12-03, 2019-11-26, 2019-11-21

Komplementbostadshus får vara 30 kvadratmeter (CU6)

Den maximala storleken på komplementbostadshus som får byggas utan bygglov ska bli 30 kvadratmeter. Idag får de maximalt vara 25 kvadratmeter. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Ett komplementbostadshus är en självständig bostad som hör till ett en- eller tvåbostadshus, det kan till exempel vara ett så kallat attefallshus. Förändringen innebär att boarean blir cirka 27 kvadratmeter, att det blir lättare att få plats med de grundläggande funktioner som behövs i en bostad och att husen blir lättare att utforma utifrån olika behov och smaker.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 mars 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-01-14
Debatt i kammaren: 2020-01-15
4

Beslut

Beslut: 2020-01-15
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 januari 2020

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Större komplementbostadshus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:31 och avslår motion

2019/20:3155 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5.

2. Den framtida utformningen av bygglovsregleringen för komplementbostadshus och komplementbyggnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 11 och

2019/20:3423 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 1 67 0 2
SD 60 0 0 2
C 31 0 0 0
V 27 0 0 0
KD 22 0 0 0
L 19 0 0 0
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 276 67 0 6


3. Kravet på bygganmälan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1551 av Jimmy Ståhl (SD) och

2019/20:3423 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 2 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 2
M 0 68 0 2
SD 0 60 0 2
C 31 0 0 0
V 27 0 0 0
KD 0 22 0 0
L 18 0 0 1
MP 16 0 0 0
- 2 0 0 0
Totalt 192 150 0 7