Skatteregler för tjänstepensionsföretag

Skatteutskottets bet 2019/20:SkU5

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 20 november 2019

Nästa händelse: Trycklov 15 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-10-10
Justering: 2019-10-22
Trycklov: 2019-11-15
bet 2019/20:SkU5

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10
3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20