Sjösäkerhet m.m.

Trafikutskottets betänkande 2004/05:TU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2005

Beslut

Dags att införa körkortskrav på sjön (TU7)

Nu är det dags att införa körkortskrav på sjön. Det anser riksdagen och uppmanar regeringen att utreda frågan om förarbevis för fritidsbåtar. Frågan om en obligatorisk utbildning av båtförare har diskuterats i många år. Riksdagen har tidigare fattat beslut om att antalet allvarliga olyckor till sjöss ska vara halverade år 2007. Att införa körkort för båtförare skulle bidra till att uppnå detta mål. Riksdagens uppmaning till regeringen innebär att utskottet säger ja till vissa förslag i motioner om körkortskrav på sjön.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till motioner angående kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-01, 2005-03-03

Dags att införa körkortskrav på sjön (TU7)

Nu är det dags att införa körkortskrav på sjön. Det anser riksdagen och uppmanar regeringen att utreda frågan om förarbevis för fritidsbåtar. Frågan om en obligatorisk utbildning av båtförare har diskuterats i många år. Riksdagen har tidigare fattat beslut om att antalet allvarliga olyckor till sjöss ska vara halverade år 2007. Att införa körkort för båtförare skulle bidra till att uppnå detta mål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.