Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2018

Beslut

Räntetak införs för snabblån (CU20)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i konsumentkreditlagen. Det innebär bland annat att det införs räntetak och kostnadstak för snabblån och andra krediter med höga kostnader. Konsumenter som överväger att ta sådana lån ska även uppmärksammas på riskerna. Lagändringarna ska leda till rimligare villkor för snabblån och andra högkostnadskrediter. Färre människor riskerar då att hamna i överskuldsättning på grund av dessa lån.

En särskild bestämmelse om att all marknadsföring av konsumentkrediter ska vara måttfull införs också. Marknadsföringen ska utformas på ett sådant sätt att den inte lockar konsumenter till ogenomtänkta beslut.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-03-15
Justering: 2018-04-12
Trycklov: 2018-04-25
Reservationer 6
Betänkande 2017/18:CU20

Räntetak införs för snabblån (CU20)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i konsumentkreditlagen. Förslagen innebär bland annat att det ska införas räntetak och kostnadstak för snabblån och andra krediter med höga kostnader. Konsumenter som överväger att ta sådana lån ska även uppmärksammas på riskerna. Lagändringarna ska leda till rimligare villkor för snabblån och andra högkostnadskrediter. Färre människor riskerar då att hamna i överskuldsättning på grund av dessa lån.

En särskild bestämmelse om att all marknadsföring av konsumentkrediter ska vara måttfull införs också. Marknadsföringen ska utformas på ett sådant sätt att den inte lockar konsumenter till ogenomtänkta beslut.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 september 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-27
Debatt i kammaren: 2018-05-02
4

Beslut

Beslut: 2018-05-02
4 förslagspunkter, 1 acklamation, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:72 och avslår motionerna

2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 3,

2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 8 och 11,

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 10 i denna del, 11 och 12 samt

2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 9.

2. Utformningen av räntetaket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3967 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 73 0 0 10
SD 0 31 0 11
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 22 0 0 3
- 0 3 0 5
Totalt 260 34 0 55


3. Uppföljning av förslaget om måttfullhet vid marknadsföring av krediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3976 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C).

Reservation 2 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 72 0 11
SD 31 0 0 11
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
L 15 0 0 4
MP 22 0 0 3
- 3 0 0 5
Totalt 189 105 0 55


4. Ytterligare förslag på åtgärder när det gäller snabblån och andra högkostnadskrediter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 2,

2017/18:2294 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1, 2 och 5,

2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 5-7, 9 och 10,

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 10 i denna del, 13 och 14 samt

2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 17.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 1 14
M 0 1 72 10
SD 0 31 0 11
C 19 0 0 3
V 0 0 19 2
KD 14 0 0 2
L 0 0 15 4
MP 22 0 0 3
- 0 3 0 5
Totalt 153 35 107 54