Primärvård, privata vårdgivare m.m.

Socialutskottets betänkande 1994/95:SoU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.