Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 november 2019

Beslut

Regler för pensionsstiftelser ändras för att genomföra EU-direktiv (FiU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Lagändringarna innebär ett genomförande av EU:s nya direktiv om tjänstepensioner.

För pensionsstiftelserna handlar ändringarna i huvudsak om bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till nuvarande och kommande pensionärer.

Andra ändringar innebär att så kallade visselblåsare får samma sekretesskydd som redan gäller inom finansmarknaden.

Syftet med de nya EU-reglerna är bland annat att förbättra minimiskyddet och att skapa transparens och trygghet på tjänstepensionsområdet.

Ändringarna börjar gälla 15 december 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1 och 2
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-10-10, 2019-10-24

Regler för pensionsstiftelser ändras för att genomföra EU-direktiv (FiU13)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya och ändrade regler för pensionsstiftelser. Lagändringarna innebär ett genomförande av EU:s nya direktiv om tjänstepensioner.

För pensionsstiftelserna handlar ändringarna i huvudsak om bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till nuvarande och kommande pensionärer.

Andra ändringar innebär att så kallade visselblåsare får samma sekretesskydd som redan gäller inom finansmarknaden.

Syftet med de nya EU-reglerna är bland annat att förbättra minimiskyddet och att skapa transparens och trygghet på tjänstepensionsområdet.

Ändringarna föreslås börja gälla 15 december 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.