Ny kollektivtrafiklag m.m.

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2010

Beslut

Lättare för bussbolag att driva kollektivtrafik (TU21)

En ny kollektivtrafiklag införs. Lagen är en anpassning till nya EU-regler och syftar till att bidra till ett större utbud av kollektivtrafik och ökat resande. Det innebär följande: Större möjligheter för kommersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik. Det blir lättare att etablera trafik över länsgränser. Dagens trafikhuvudmän, som finns i varje län, ersätts med regionala kollektivtrafikmyndigheter. Strategiska beslut om kollektivtrafik, som i dag ofta tas av länstrafikbolag, ska i fortsättningen tas på förvaltningsnivå för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering. För att underlätta för resenärerna att enkelt planera sina resor måste även kommersiella kollektivtrafikföretag lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:200 punkterna 1 och 3-8. Delvis bifall till punkt 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-05-18, 2010-06-03

Lättare för bussbolag att driva kollektivtrafik (TU21)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ny kollektivtrafiklag. Förslaget är en anpassning till nya EU-regler och syftar till att bidra till ett större utbud av kollektivtrafik och ökat resande. Det innebär följande:

  • Större möjligheter för kommersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik.
  • Det blir lättare att etablera trafik över länsgränser.
  • Dagens trafikhuvudmän, som finns i varje län, ersätts med regionala kollektivtrafikmyndigheter.
  • Strategiska beslut om kollektivtrafik, som i dag ofta tas av länstrafikbolag, ska i fortsättningen tas på förvaltningsnivå för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering.
  • För att underlätta för resenärerna att enkelt planera sina resor måste även kommersiella kollektivtrafikföretag lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.