Ny kollektivtrafiklag m.m.

Trafikutskottets bet 2009/10:TU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2010

Beslut

Lättare för bussbolag att driva kollektivtrafik (TU21)

En ny kollektivtrafiklag införs. Lagen är en anpassning till nya EU-regler och syftar till att bidra till ett större utbud av kollektivtrafik och ökat resande. Det innebär följande: Större möjligheter för kommersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik. Det blir lättare att etablera trafik över länsgränser. Dagens trafikhuvudmän, som finns i varje län, ersätts med regionala kollektivtrafikmyndigheter. Strategiska beslut om kollektivtrafik, som i dag ofta tas av länstrafikbolag, ska i fortsättningen tas på förvaltningsnivå för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering. För att underlätta för resenärerna att enkelt planera sina resor måste även kommersiella kollektivtrafikföretag lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2009/10:200 punkterna 1 och 3-8. Delvis bifall till punkt 2. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-06-03
Justering: 2010-06-08
Betänkande publicerat: 2010-06-10
Trycklov: 2010-06-10
Reservationer 9
bet 2009/10:TU21

Alla beredningar i utskottet

2010-06-03, 2010-05-18

Lättare för bussbolag att driva kollektivtrafik (TU21)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ny kollektivtrafiklag. Förslaget är en anpassning till nya EU-regler och syftar till att bidra till ett större utbud av kollektivtrafik och ökat resande. Det innebär följande:

  • Större möjligheter för kommersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik.
  • Det blir lättare att etablera trafik över länsgränser.
  • Dagens trafikhuvudmän, som finns i varje län, ersätts med regionala kollektivtrafikmyndigheter.
  • Strategiska beslut om kollektivtrafik, som i dag ofta tas av länstrafikbolag, ska i fortsättningen tas på förvaltningsnivå för ökad insyn och bättre samordning med annan samhällsplanering.
  • För att underlätta för resenärerna att enkelt planera sina resor måste även kommersiella kollektivtrafikföretag lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-22
4

Beslut

Beslut: 2010-06-23
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 juni 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny kollektivtrafiklag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1) lag om kollektivtrafik,
2) lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg med den ändringen att "plan- och bygglagen (1987:10)" ersätts med "plan- och bygglagen (2010:000)",
3) lag om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst,
4) lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst,
5) lag om ändring i yrkestrafiklagen (1998:490),
6) lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),
7) lag om ändring i lagen (2006:1116) om information till passagerare m.m. och
8) lag om ändring i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:200 punkterna 1 och 3-8, bifaller delvis proposition 2009/10:200 punkt 2 och avslår motion
2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m88008
c26003
fp23005
kd20004
v01903
mp01702
-1000
Totalt158149042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Åtgärder för att främja kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkande 2,
2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 14, 15 och 20,
2009/10:T268 av Per Lodenius och Johan Linander (båda c) yrkandena 1 och 2,
2009/10:T395 av Jan Emanuel Johansson och Yilmaz Kerimo (båda s),
2009/10:T398 av Jan Emanuel Johansson (s),
2009/10:T413 av Agneta Berliner (fp),
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 37, 41, 42, 45, 50-55, 62 och 69,
2009/10:T486 av Olle Thorell m.fl. (s),
2009/10:T490 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 10,
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 12-14,
2009/10:T535 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 10, 12 och 13 samt
2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 7 och 9.

Reservation 2 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m88008
c26003
fp24004
kd20004
v02002
mp01702
-1000
Totalt159152038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kompletterande kollektivtrafikutredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T9 av Lena Hallengren m.fl. (s, v, mp) yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

4. Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:T262 av Ann-Christin Ahlberg (s),
2008/09:T306 av Betty Malmberg (m),
2008/09:T330 av Birgitta Sellén och Åke Sandström (båda c) yrkandena 1 och 2,
2008/09:T349 av Susanne Eberstein (s),
2008/09:T391 av Billy Gustafsson (s),
2008/09:T427 av Betty Malmberg (m),
2009/10:C338 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) yrkande 2,
2009/10:So582 av Elina Linna m.fl. (v) yrkandena 16-19,
2009/10:T238 av Rosita Runegrund och Chatrine Pålsson Ahlgren (båda kd),
2009/10:T245 av Barbro Westerholm (fp),
2009/10:T256 av Lars-Axel Nordell och Eva Johnsson (båda kd),
2009/10:T267 av Per Lodenius och Lennart Pettersson (båda c),
2009/10:T320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s),
2009/10:T424 av Betty Malmberg (m) och
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 2 och 15-20.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m88008
c25004
fp24004
kd20004
v02002
mp01702
-0100
Totalt157153039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T208 av Rolf K Nilsson (m),
2009/10:T391 av Christer Engelhardt (s),
2009/10:T400 av Christer Engelhardt (s),
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 75-77,
2009/10:T466 av Christer Engelhardt (s),
2009/10:T532 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 15-18 och
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 6, 22 och 23.

Reservation 5 (s, v, mp)

6. Järnvägstrafikens reglering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T230 av Agneta Lundberg m.fl. (s) yrkandena 12 och 13,
2009/10:T232 av Per Svedberg m.fl. (s),
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 59 och 61,
2009/10:T456 av Agneta Gille m.fl. (s),
2009/10:T490 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 7,
2009/10:T534 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 21,
2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 10, 11 och 13 samt
2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp) yrkande 19.

Reservation 6 (s, v, mp)

7. Arlandabanan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 67 och
2009/10:T444 av Agneta Gille (s).

Reservation 7 (v)

8. Järnvägsstationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 63,
2009/10:T535 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 9 och
2009/10:T537 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 12.

Reservation 8 (v, mp)

9. Resanderåd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 64.

Reservation 9 (s, v, mp)