Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om mervärdesskatt. Motionerna tar bland annat upp frågor som rör skattesatser samt reglerna för avdragsrätt och för ideell verksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om mervärdesskatt. Motionerna tar bland annat upp frågor som rör skattesatser samt reglerna för avdragsrätt och för ideell verksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.