Medborgarskap

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 april 2020

Beslut

Nej till motioner om medborgarskap (SfU16)

Riksdagen sa nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2019 om svenskt medborgarskap. Förslagen handlar bland annat om språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt förlängning av tiden för hemvist.

Utskottets förslag till beslut: Avslag samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-02-20
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-26
Reservationer 8
Betänkande 2019/20:SfU16

Nej till motioner om medborgarskap (SfU16)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2019 om svenskt medborgarskap. Förslagen handlar bland annat om språk- och samhällskunskapstester och egen försörjning som villkor för svenskt medborgarskap samt förlängning av tiden för hemvist.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-31
Debatt i kammaren: 2020-04-01
4

Beslut

Beslut: 2020-04-01
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 1 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hemvist som villkor för medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2014 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 22 och 23 samt

2019/20:3052 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)

2. Upphävande av medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2745 av Juno Blom m.fl. (L) yrkande 8 och

2019/20:3052 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 3 (M, SD, KD)

3. Förlust och befrielse av medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1748 av Kerstin Lundgren (C) och

2019/20:3052 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


4. Språk, samhällsorientering, försörjning och uppvärdering av medborgarskapet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:132 av Robert Halef (KD),

2019/20:2014 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4,

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 20 och 21,

2019/20:2867 av Boriana Åberg (M),

2019/20:2877 av Boriana Åberg (M),

2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 32,

2019/20:3052 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 2-5 och

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 11 13 294


5. Moratorium

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3119 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 8 (SD)