Kust- och insjöfiske samt vattenbruk

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 2004

Beslut

Kust- och insjöfiske samt vattenbruk (MJU13)

Riksdagen godkände regeringens förslag till mål och inriktning för en nationell politik för kust- och insjöfisket samt för fritidsfisket och vattenbruket. Syftet är att stärka och utveckla dessa verksamheter inom ramen för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling, särskilt med avseende på de svenska miljömålen och en utveckling av landsbygden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

71 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-02-10
Justering: 2004-03-30
Betänkande publicerat: 2004-04-08
Trycklov: 2004-04-05
Reservationer 54
Betänkande 2003/04:MJU13

Kust- och insjöfiske samt vattenbruk (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till mål och inriktning för en nationell politik för kust- och insjöfisket samt för fritidsfisket och vattenbruket. Syftet är att stärka och utveckla dessa verksamheter inom ramen för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling, särskilt med avseende på de svenska miljömålen och en utveckling av landsbygden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-04-15
4

Beslut

Beslut: 2004-04-15
36 förslagspunkter, 31 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och inriktning för en nationell politik för kust- och insjöfisket samt för fritidsfisket och vattenbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:51 och avslår motionerna 2003/04:MJ14 yrkande 1, 2003/04:MJ17 yrkande 1 och 2003/04:MJ21 yrkande 1.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m039016
c00184
fp370011
kd26007
v24006
mp12005
-0000
Totalt217391875

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Åtgärder för en långsiktigt positiv utveckling av yrkesfisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ428 yrkande 28, 2002/03:MJ493 yrkande 1, 2003/04:MJ17 yrkande 2, 2003/04:MJ19 yrkande 12 och 2003/04:MJ20 yrkande 1.

Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m390016
c00184
fp003711
kd02607
v24006
mp12005
-0000
Totalt194265574

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ett långsiktigt hållbart fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ315 yrkande 5, 2003/04:MJ334 yrkande 10 och 2003/04:MJ408 yrkande 17 i denna del.

Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (c)

4. Tillträdet till fiskresurserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ484, 2003/04:MJ14 yrkandena 2, 4 och 8, 2003/04:MJ16 yrkande 2, 2003/04:MJ19 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ20 yrkande 2, 2003/04:MJ203, 2003/04:MJ327 och 2003/04:MJ418.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)

5. Äganderätten till fiskevattnen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ21 yrkandena 8 och 9.

Reservation 11 (c, kd)

6. Samförvaltning på fiskets område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ14 yrkande 3, 2003/04:MJ16 yrkande 3, 2003/04:MJ19 yrkande 3, 2003/04:MJ20 yrkande 4, 2003/04:MJ21 yrkandena 2 och 3, 2003/04:MJ269, 2003/04:MJ322, 2003/04:MJ408 yrkande 23 och 2003/04:MJ433 yrkande 2.

Reservation 12 (m)
Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)
Reservation 15 (c)

7. Fördelning av fiskeresursen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ19 yrkande 4, 2003/04:MJ20 yrkande 3 och 2003/04:MJ21 yrkande 4.

Reservation 16 (fp)
Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (c)

8. Utvecklande av tekniska åtgärder m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ14 yrkande 6, 2003/04:MJ19 yrkandena 5 och 6, 2003/04:MJ21 yrkandena 5 och 6, 2003/04:MJ408 yrkande 17 i denna del och 2003/04:MJ434 yrkande 4.

Reservation 19 (m)
Reservation 20 (fp)
Reservation 21 (kd)
Reservation 22 (c)

9. Vattenägarens fiskerätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ20 yrkande 9.

Reservation 23 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m390016
c01804
fp370011
kd02607
v24006
mp12005
-0000
Totalt23144074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Fiskerikontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ19 yrkande 8 och 2003/04:MJ472 yrkande 16.

Reservation 24 (fp)

11. Forskning och utveckling på fiskets område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ282 yrkande 2, 2002/03:MJ483, 2002/03:MJ493 yrkande 4, 2003/04:MJ13 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ16 yrkande 1, 2003/04:MJ19 yrkandena 9-11, 2003/04:MJ21 yrkande 7, 2003/04:MJ408 yrkande 35, 2003/04:MJ433 yrkande 4 och 2003/04:N338 yrkande 5.

Reservation 25 (fp, kd)
Reservation 26 (c)

12. Åtgärder för vandringsfisk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ20 yrkandena 6 och 7.

Reservation 27 (kd)

13. Inplantering av kräftor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ448.

14. Utsättning av fisk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ269 yrkande 8, 2003/04:MJ14 yrkande 7, 2003/04:MJ15 och 2003/04:MJ20 yrkande 13.

Reservation 28 (m)
Reservation 29 (kd)

15. Åtgärder för laxbeståndet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ325, 2002/03:MJ489 yrkande 12, 2002/03:N302 yrkande 11, 2003/04:MJ226, 2003/04:MJ434 yrkande 9, 2003/04:MJ457 och 2003/04:N335 yrkande 5.

Reservation 30 (kd)

16. Skyddsjakt på säl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ14 yrkande 5 i denna del, 2003/04:MJ20 yrkande 5 i denna del, 2003/04:MJ294 yrkande 1, 2003/04:MJ313, 2003/04:MJ354 och 2003/04:MJ408 yrkande 26 i denna del.

Reservation 31 (m)
Reservation 32 (c, kd)

17. Skyddsjakt på skarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ14 yrkande 5 i denna del, 2003/04:MJ20 yrkande 5 i denna del, 2003/04:MJ211 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ245, 2003/04:MJ255, 2003/04:MJ318 yrkandena 1-3, 2003/04:MJ408 yrkande 26 i denna del och 2003/04:MJ447 yrkande 2.

Reservation 33 (m)
Reservation 34 (c, kd)

18. Utbildning på fiskets område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ493 yrkande 3, 2002/03:N345 yrkande 9, 2003/04:MJ20 yrkande 14, 2003/04:MJ408 yrkande 33, 2003/04:MJ433 yrkande 3 och 2003/04:N328 yrkande 26.

Reservation 35 (c, kd)

19. Fritidsfiske och fisketurism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ269 yrkande 2, 2003/04:MJ18, 2003/04:MJ20 yrkande 8, 2003/04:MJ289 yrkandena 1, 2 och 4 och 2003/04:MJ458.

Reservation 36 (m)
Reservation 37 (kd)

20. Det fria handredskapsfisket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ19 yrkande 7 i denna del.

Reservation 38 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m390016
c18004
fp037011
kd26007
v24006
mp12005
-0000
Totalt23737075

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

21. Modell för finansiering av fiskevården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ269 yrkandena 3 och 4, 2003/04:MJ14 yrkande 9, 2003/04:MJ19 yrkande 7 i denna del, 2003/04:MJ20 yrkande 10, 2003/04:MJ21 yrkande 11, 2003/04:MJ351 och 2003/04:MJ422.

Reservation 39 (m)
Reservation 40 (fp)
Reservation 41 (kd)

22. Fiskevårdsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ426 yrkande 8, 2003/04:MJ21 yrkande 10, 2003/04:MJ289 yrkande 3, 2003/04:MJ352, 2003/04:MJ404 yrkandena 10 och 11 och 2003/04:MJ408 yrkande 24.

Reservation 42 (m)
Reservation 43 (c)

23. Miljögifter i fisk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ21 yrkande 12.

Reservation 44 (c, kd)

24. Utredning om musselodlingen i Bohuslän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ237.

25. Förbättrade villkor för vattenbruket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ426 yrkande 17, 2003/04:MJ14 yrkande 10 och 2003/04:MJ20 yrkande 12.

Reservation 45 (m)
Reservation 46 (kd)

26. Tillstånd till vattenbruk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ21 yrkande 13.

Reservation 47 (c)

27. Forskning och utveckling på vattenbrukets område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ426 yrkande 18, 2003/04:MJ20 yrkande 11 och 2003/04:MJ408 yrkande 37.

Reservation 48 (kd)

28. Konsumentperspektivet i fisket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ493 yrkande 5 och 2003/04:MJ16 yrkande 4.

29. Effekterna för småföretagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ14 yrkande 11.

Reservation 49 (m)

30. Reformering av EU:s fiskeripolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ315 yrkande 9, 2002/03:MJ426 yrkande 1, 2002/03:MJ428 yrkande 29, 2003/04:MJ408 yrkandena 18, 19, 21 och 25, 2003/04:MJ411 yrkande 5, 2003/04:MJ472 yrkandena 14 och 15 och 2003/04:MJ473 yrkandena 18-20.

Reservation 50 (v)
Reservation 51 (kd)
Reservation 52 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 50 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m390016
c00184
fp370011
kd10257
v02406
mp11105
-0000
Totalt197255374

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Långsiktigt hållbart torskfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ203 yrkandena 2-4, 2002/03:MJ269 yrkande 6 i denna del, 2002/03:MJ300 yrkande 2, 2002/03:MJ359, 2002/03:MJ361, 2002/03:MJ426 yrkandena 3 i denna del och 4, 2002/03:MJ428 yrkande 27, 2002/03:MJ432 yrkande 8, 2002/03:MJ440 yrkande 2, 2002/03:MJ486 och 2003/04:MJ433 yrkande 1.

32. Ensidigt svenskt torskfiskestopp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ201, 2002/03:MJ202 yrkande 2, 2002/03:MJ203 yrkande 1, 2002/03:MJ238, 2002/03:MJ257, 2002/03:MJ269 yrkande 6 i denna del, 2002/03:MJ282 yrkandena 1 och 3, 2002/03:MJ300 yrkande 1, 2002/03:MJ320, 2002/03:MJ328, 2002/03:MJ342, 2002/03:MJ395, 2002/03:MJ426 yrkande 3 i denna del, 2002/03:MJ440 yrkande 1 och 2002/03:MJ493 yrkande 2.

33. Fiske av s.k. spökgarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ426 yrkande 6 och 2003/04:MJ408 yrkande 27.

Reservation 53 (kd)

34. Dumpat militärt material

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ426 yrkande 14 och 2003/04:MJ408 yrkande 32.

Reservation 54 (kd)

35. Strömmings- och sillfisket i Östersjön och Bottenhavet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ482.

36. Fiskeriverkets roller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ329.