Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU38

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2021

Beslut

Kompletterande regler om straffrättsligt samarbete mellan EU och Storbritannien införs (JuU38)

En ny lag med kompletterande regler om straffrättsligt samarbete mellan EU och Storbritannien införs med anledning av brexit. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslaget rör överlämnande av misstänkta eller dömda personer, ömsesidig rättslig hjälp i brottmål och frysning och förverkande av egendom.

Den nya lagen och lagändringarna börjar gälla den 15 juli 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-06-10

Kompletterande regler om straffrättsligt samarbete mellan EU och Storbritannien införs (JuU38)

En ny lag med kompletterande regler om straffrättsligt samarbete mellan EU och Storbritannien införs med anledning av brexit. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget rör överlämnande av misstänkta eller dömda personer, ömsesidig rättslig hjälp i brottmål och frysning och förverkande av egendom.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 15 juli 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.