Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 november 2005

Beslut

Kommunala befogenheter i kollektivtrafiken (KU4)

I dag pågår det en försöksverksamhet som innebär att kommunala aktiebolag kan bedriva uppdragsverksamhet inom viss kollektivtrafik enligt yrkestrafiklagen. Riksdagen sade ja till regeringens förslag som innebär att försöksverksamheten blir permanent. I den nya lagen höjs också kraven på redovisning för de kommunala trafikföretagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2005-10-18, 2005-10-25

Kommunala befogenheter i kollektivtrafiken (KU4)

I dag pågår det en försöksverksamhet som innebär att kommunala aktiebolag kan bedriva uppdragsverksamhet inom viss kollektivtrafik enligt yrkestrafiklagen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag som innebär att försöksverksamheten blir permanent. I den nya lagen höjs också kraven på redovisning för de kommunala trafikföretagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.