Kommunal uppdragsverksamhet inom kollektivtrafiken

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 november 2005

Beslut

Kommunala befogenheter i kollektivtrafiken (KU4)

I dag pågår det en försöksverksamhet som innebär att kommunala aktiebolag kan bedriva uppdragsverksamhet inom viss kollektivtrafik enligt yrkestrafiklagen. Riksdagen sade ja till regeringens förslag som innebär att försöksverksamheten blir permanent. I den nya lagen höjs också kraven på redovisning för de kommunala trafikföretagen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-10-25
Justering: 2005-10-27
Betänkande publicerat: 2005-11-01
Trycklov: 2005-11-01
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:KU4

Alla beredningar i utskottet

2005-10-25, 2005-10-18

Kommunala befogenheter i kollektivtrafiken (KU4)

I dag pågår det en försöksverksamhet som innebär att kommunala aktiebolag kan bedriva uppdragsverksamhet inom viss kollektivtrafik enligt yrkestrafiklagen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag som innebär att försöksverksamheten blir permanent. I den nya lagen höjs också kraven på redovisning för de kommunala trafikföretagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-09
4

Beslut

Beslut: 2005-11-09
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ny lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter i fråga om kollektivtrafik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:159 och avslår motionerna 2004/05:K23, 2004/05:K24 och 2004/05:K25.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150029
m042013
c01615
fp134013
kd02409
v22006
mp12005
-1001
Totalt151116181

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag