Familjerätt

Civilutskottets betänkande 2012/13:CU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2013

Beslut

Nej till motioner om familjerätt (CU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om familjerätt. Motionerna handlar om utredningar om faderskap, talerätt i mål om fastställande av faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, översyn av vårdnadsreglerna, riskbedömningar vid vårdnadstvister, fler än två vårdnadshavare, automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, särskilt biträde för barn i vårdnadsmål, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgängesrätt för biologisk förälder, umgängesrätt för annan än biologisk förälder och tillsyn av överförmyndare. Andra motioner handlar om gode män, god man för ensamkommande flyktingbarn, införande av barnbalk, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, så kallade flersamma förhållanden, ändringar i namnlagen, retroaktiva namnbyten, laglott, särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt, arvsrätt för kusiner och registrering av testamenten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

65 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-22
Justering: 2013-02-14
Betänkande publicerat: 2013-02-22
Trycklov: 2013-02-22
Reservationer 2
Betänkande 2012/13:CU8

Nej till motioner om familjerätt (CU8)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om familjerätt. Motionerna handlar om utredningar om faderskap, talerätt i mål om fastställande av faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, översyn av vårdnadsreglerna, riskbedömningar vid vårdnadstvister, fler än två vårdnadshavare, automatisk gemensam vårdnad för ogifta föräldrar, särskilt biträde för barn i vårdnadsmål, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgängesrätt för biologisk förälder, umgängesrätt för annan än biologisk förälder och tillsyn av överförmyndare. Andra motioner handlar om gode män, god man för ensamkommande flyktingbarn, införande av barnbalk, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, så kallade flersamma förhållanden, ändringar i namnlagen, retroaktiva namnbyten, laglott, särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt, arvsrätt för kusiner och registrering av testamenten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-14
4

Beslut

Beslut: 2013-03-14
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 mars 2013

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Gode män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C344 och 2012/13:C359.

Reservation 1 (S)

2. Laglott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:C229 av Gustaf Hoffstedt (M),
2012/13:C242 av Boriana Åberg (M) och
2012/13:C327 av Johan Hultberg (M).

3. Översyn av vårdnadsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:C243 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:C389 yrkande 1.

Reservation 2 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S089023
M910016
MP19105
FP16008
C20003
SD20000
V01603
KD16003
PP0000
-0000
Totalt182106061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Övriga motionsförslag - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ju367 av Andreas Norlén (M) yrkande 1,
2012/13:C201 av Marianne Berg m.fl. (V),
2012/13:C207 av Carina Herrstedt (SD),
2012/13:C209 av Carina Hägg (S),
2012/13:C213 av Lars-Arne Staxäng och Betty Malmberg (båda M),
2012/13:C214 av Lars-Arne Staxäng och Finn Bengtsson (båda M),
2012/13:C225 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S),
2012/13:C230 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:C240 av Elin Lundgren (S),
2012/13:C241 av Boriana Åberg (M),
2012/13:C245 av Maria Abrahamsson (M),
2012/13:C247 av Maria Lundqvist-Brömster och Barbro Westerholm (båda FP),
2012/13:C248 av Maria Lundqvist-Brömster och Barbro Westerholm (båda FP),
2012/13:C249 av Maria Lundqvist-Brömster (FP),
2012/13:C252 av Christer Winbäck (FP),
2012/13:C264 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 1-3,
2012/13:C269 av Catharina Bråkenhielm och Jan-Olof Larsson (båda S),
2012/13:C272 av Kent Ekeroth (SD),
2012/13:C278 av Christer Akej (M),
2012/13:C283 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2012/13:C284 av Emma Carlsson Löfdahl (FP),
2012/13:C296 av Eva-Lena Jansson (S),
2012/13:C298 av Patrick Reslow (M),
2012/13:C306 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (båda S),
2012/13:C309 av Lars Isovaara (SD),
2012/13:C311 av Gunilla Nordgren (M),
2012/13:C312 av Linda Wemmert (M),
2012/13:C314 av Per Lodenius (C),
2012/13:C320 av Katarina Brännström (M),
2012/13:C325 av Anna Steele (FP),
2012/13:C336 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S),
2012/13:C337 av Mattias Jonsson (S),
2012/13:C347 av Rickard Nordin (C),
2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,
2012/13:C357 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),
2012/13:C360 av Solveig Zander (C),
2012/13:C364 av Maria Lundqvist-Brömster (FP),
2012/13:C381 av Helena Bouveng (M),
2012/13:C384 av Barbro Westerholm (FP),
2012/13:C387 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 3-5,
2012/13:C389 av Veronica Palm m.fl. (S) yrkandena 2-6,
2012/13:C402 av Jan Ericson och Fredrik Schulte (båda M),
2012/13:C413 av Johan Andersson m.fl. (S),
2012/13:C415 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2012/13:C419 av Gunvor G Ericson (MP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:C426 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson (båda S),
2012/13:C429 av Edward Riedl (M),
2012/13:C430 av Annelie Enochson och Yvonne Andersson (båda KD) yrkandena 2, 3 och 5-9,
2012/13:C439 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M),
2012/13:Sf203 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 5,
2012/13:Sf215 av Andreas Carlson (KD) yrkande 2,
2012/13:Sf267 av Anders Andersson (KD) yrkande 2,
2012/13:Sf364 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 22,
2012/13:So328 av Börje Vestlund och Hans Ekström (båda S) yrkande 2,
2012/13:So346 av Kerstin Engle (S) yrkande 2,
2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 2 och 4,
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 17, 19 och 22,
2012/13:Ub474 av Yilmaz Kerimo m.fl. (S) yrkande 2 och
2012/13:A394 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 16, 18 och 19.