Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU42

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2021

Beslut

Extra ändringsbudget: Förstärkta stöd till företag och sänkt arbetsgivaravgift för unga (FiU42)

Mer pengar under 2021 ska gå till att stödja företag

Eftersom coronapandemin fortsätter
har riksdagen bestämt
att mer pengar från staten 2021
ska användas för att stötta företag.

Företag som det går dåligt för ekonomiskt
eller som kortar arbetstiden för sin personal
ska kunna få fortsatt ekonomiskt stöd.

Företag som måste stänga
sin verksamhet helt
för att regeringen bestämt det
ska också kunna få ekonomiskt stöd.

Dessutom ska arbetsgivare,
till exempel företag,
betala lägre avgifter till staten
för den personal som
är mellan 19 och 23 år gamla.
Det beror på att
arbetsgivaravgiften sänks
för anställda som är unga.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare en extra ändringsbudget för 2021 med anledning av den fortsatta spridningen av sjukdomen covid-19. Statens utgifter 2021 ökar därmed med 18,6 miljarder kronor, framför allt genom förstärkta ekonomiska stöd till företag. Förslaget omfattar bland annat dessa åtgärder:

  • Anslaget till stöd vid korttidsarbete ökar med 8,7 miljarder kronor under 2021. Kortittsarbete innebär att företag minskar personalens arbetstid genom permittering.
  • Företag ska kunna få fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd vid korttidsarbete från och med december 2020 till och med juni 2021. Stödet förstärks under januari, februari och mars genom att staten tar 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen och att företag kan minska arbetstiden med upp till 80 procent för sina anställda.
  • 5 miljarder kronor går till ett utökat omställningsstöd till företag för perioden januari-februari 2021.
  • 4,2 miljarder kronor 2021 går till ett nytt nedstängningsstöd. Det är ett förstärkt omställningsstöd för företag som måste stänga sin verksamhet om regeringen beslutar om stängning av vissa verksamheter med utgångspunkt i den tillfälliga pandemilagen, Covid-19-lagen.
  • Arbetsgivaravgiften för personer mellan 19 och 23 år sänks under perioden januari 2021 till mars 2023. Sänkningen var planerad att gälla från och med april 2021 men tidigareläggs eftersom många av de branscher där unga jobbar drabbats hårt under pandemin.

Regeringens förslag till extra ändringsbudget innebär att statens utgifter ökar med totalt 18,6 miljarder kronor 2021. Statens inkomster beräknas minska med 1,4 miljarder kronor 2021, till följd av den tidigarelagda sänkta arbetsgivaravgiften för unga.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Extra ändringsbudget: Förstärkta stöd till företag och sänkt arbetsgivaravgift för unga (FiU42)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ytterligare extra ändringsbudget för 2021 med anledning av den fortsatta spridningen av sjukdomen covid-19. Förslaget innebär att statens utgifter 2021 ökar med 18,6 miljarder kronor, framför allt genom förstärkta ekonomiska stöd till företag. Förslaget omfattar bland annat dessa åtgärder:

  • Anslaget till stöd vid korttidsarbete ska öka med 8,7 miljarder kronor under 2021. Kortittsarbete innebär att företag minskar personalens arbetstid genom permittering.
  • Företag ska kunna få fortsatt och förstärkt ekonomiskt stöd vid korttidsarbete från och med december 2020 till och med juni 2021. Stödet förstärks under januari, februari och mars genom att staten tar 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen och att företag kan minska arbetstiden med upp till 80 procent för sina anställda.
  • 5 miljarder kronor ska gå till ett utökat omställningsstöd till företag för perioden januari-februari 2021.
  • 4,2 miljarder kronor 2021 ska gå till ett nytt nedstängningsstöd. Det är ett förstärkt omställningsstöd för företag som måste stänga sin verksamhet om regeringen beslutar om stängning av vissa verksamheter med utgångspunkt i den tillfälliga pandemilagen, Covid-19-lagen.
  • Arbetsgivaravgiften för personer mellan 19 och 23 år sänks under perioden januari 2021 till mars 2023. Sänkningen var planerad att gälla från och med april 2021 men tidigareläggs eftersom många av de branscher där unga jobbar drabbats hårt under pandemin.

Regeringens förslag till extra ändringsbudget innebär att statens utgifter ökar med totalt 18,6 miljarder kronor 2021. Statens inkomster beräknas minska med 1,4 miljarder kronor 2021, till följd av den tidigarelagda sänkta arbetsgivaravgiften för unga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.