En uthållig energiförsörjning

Näringsutskottets betänkande 1996/97:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 1997

Beslut

Energiförsörjning (NU12)

Riksdagen godkände de riktlinjer för energipolitiken som företrädare för Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet träffade en överenskommelse om i februari 1997. Enligt riktlinjerna ska de två kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck ställas av. Förhandlingar ska tas upp med Sydkraft AB om en stängning av en första reaktor i Barsebäck före den 1 juli 1998 och en andra reaktor före den 1 juli 2001. Ett villkor för stängningen av den andra reaktorn ska vara att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el. Det är viktigt att omställningen och utvecklingen av energisystemet sker under tillräckligt lång tid så att inte problem uppstår för sysselsättning, välfärd, konkurrenskraft och miljö. År 2010 ska därför inte längre gälla som så kallade slutår för kärnkraftsavvecklingen. Riksdagen godkände även regeringens förslag till omställningsprogram om totalt drygt 9 miljarder kronor. I programmet ingår både statliga insatser för forskning och utveckling och åtgärder för att kompensera bortfallet av elproduktion från kärnkraftverket i Barsebäck. En särskild energimyndighet ska inrättas, och Närings- och teknikutvecklingsverkets (NUTEK) verksamhet med energifrågorna ska överföras till den nya myndigheten. Myndigheten får huvudansvaret för att verkställa merparten av de energipolitiska programmen och ett samordningsansvar för omställningsåtgärderna.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-22
Justering: 1997-05-27
Betänkande 1996/97:NU12

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-06-10
4

Beslut

Beslut: 1997-06-10

Protokoll med beslut