En hållbar rovdjurspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2013

Beslut

Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7)

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag till nya mål för rovdjurspolitiken. Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. För de aktuella rovdjursstammarna finns det mer detaljerade mål med bland annat referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde.

Riksdagen godkände även en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska renantal.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-07
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 1899-01-01
Trycklov: 2013-11-29
Reservationer 28
Betänkande 2013/14:MJU7

Alla beredningar i utskottet

2013-11-07, 2013-11-05, 2013-10-24

Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag till nya mål för rovdjurspolitiken. Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. För de aktuella rovdjursstammarna finns det mer detaljerade mål med bland annat referensvärden för populationsstorlek och utbredningsområde.

Riksdagen föreslås även godkänna en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur. Toleransnivån ska vara maximalt 10 procent räknat på samebyns faktiska renantal.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-05
4

Beslut

Beslut: 2013-12-10
20 förslagspunkter, 16 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1 och
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (MP, V)
Reservation 2 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD16004
V01720
KD17002
Totalt27541231

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Övergripande mål för rovdjurspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om ett övergripande och långsiktigt mål för rovdjurspolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:191 punkt 1 och avslår motionerna
2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 2 och
2013/14:MJ423 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkande 3.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (V)

3. Mål för stammarna av varg, björn, järv och lodjur i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om mål för stammarna av varg, björn, järv och lodjur i Sverige.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:191 punkterna 2-5 och avslår motion
2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 6 (S)

4. Mål för kungsörnsstammen i Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om mål för kungsörnsstammen i Sverige.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:191 punkt 6 och avslår motion
2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 7 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD16004
V01900
KD17002
Totalt175143031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Toleransnivå för skador på ren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om en toleransnivå för skador på ren orsakade av stora rovdjur.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:191 punkt 7.

6. Utreda en toleransnivå för skador på ren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 6 och
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 11.

Reservation 8 (MP, V)

7. Gynnsam bevarandestatus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 3,
2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 och
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 9 (S)
Reservation 10 (MP, V)

8. Kriterier för gynnsam bevarandestatus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 3, 4 och 8.

Reservation 11 (MP)

9. Varg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 12,
2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7,
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 10,
2013/14:MJ204 av Olle Larsson (SD),
2013/14:MJ268 av Ulf Berg och Carl-Oskar Bohlin (båda M) och
2013/14:MJ489 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP00241
FP20004
C21002
SD17003
V00190
KD17002
Totalt1761004330

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Åteljakt på björn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ229 av Sten Bergheden (M) yrkande 6 och
2013/14:MJ487 av Gunnar Sandberg m.fl. (S).

11. Lodjurspopulationens storlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 7.

Reservation 14 (MP)

12. Kungsörn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 9 och
2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 15 (S, MP)
Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S019912
M101006
MP00241
FP19005
C21002
SD16004
V01900
KD17002
Totalt1742012332

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


13. Delegering av beslutanderätt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 6 och 7,
2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 12-15,
2013/14:MJ260 av Jan Lindholm (MP),
2013/14:MJ269 av Ulf Berg m.fl. (M),
2013/14:MJ308 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) i denna del,
2013/14:MJ313 av Anna Steele (FP),
2013/14:MJ423 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkandena 1 och 5,
2013/14:MJ430 av Anders Ahlgren och Erik A Eriksson (båda C) och
2013/14:MJ489 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 3 och 4.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (MP)
Reservation 19 (V)

14. Rätten till domstolsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 16.

Reservation 20 (MP, V)

15. Viltförvaltningsdelegationerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 17 och
2013/14:MJ423 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkande 2.

Reservation 21 (MP)

16. En permanent vargkommitté

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 22 (S)

17. Vargstammens genetiska status

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 5 och
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 9.

Reservation 23 (S)
Reservation 24 (MP)

18. Vargstammens konnektivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 25 (MP, V)

19. Rovdjursskador

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ1 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 10 och 11,
2013/14:MJ3 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 18,
2013/14:MJ308 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) i denna del,
2013/14:MJ423 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkande 4,
2013/14:MJ435 av Isak From m.fl. (S) och
2013/14:MJ489 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 9 och 10.

Reservation 26 (S)
Reservation 27 (MP)

20. Illegal jakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ2 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 8 och 9.

Reservation 28 (MP, V)